مرکز موسیقی بتهوون
loader

مجموعه ی حاضر که برای سطح متوسط هنرجویان درنظر گرفته شده شامل قطعاتی رمانتیک از آهنگسازان معاصر است که با توجه به بازتاب هرجویان انتخاب شده است.

نویسندهپیمان فخاریان
ناشرنشر هم آواز
قطعرحلی
تعداد صفحه45
تاریخ انتشاراول97
شابم1-19-802608-0-979
تیراژ550
ارسال دیدگاه

بحث درباره این مطلب را شما آغاز کنید!