مرکز موسیقی بتهوون
loader

جستار پیشگامانه ی ماکس وبر بنیان های عقلانی و اجتماعی موسیقی هم برای جامعه شناسان و هم موسیقی دانان جالب خواهد بود زیرا از سطح جامعه شناسی عامیانه موسیقی فراتر میرود و به مسایل بنیادی میپردازد.

نویسندهماکس وبر
مترجمحسن خیاطی
ناشرعلمی و فرهنگی
قطعوزیری
تعداد صفحه130
تاریخ انتشاردوم1396
شابم0-987-121-600-978
ارسال دیدگاه

بحث درباره این مطلب را شما آغاز کنید!