مرکز موسیقی بتهوون
loader
امروزه کنسرتوهای هارپسیکورد باخ بدون استثنا تنظیم هایی از آثار پیشین او تلقی می شوند که تعدادی از آن ها در این کتاب جمع آوری شده است.
نویسندههانس یوآخیم شولتز
ناشرسرود
قطعرحلی
تعداد صفحه68
تاریخ انتشاراول 1398
شابم7-61-802625-0-979
تیراژ200
در حال بروزرسانی