مرکز موسیقی بتهوون
loader
این کتاب آموزش جامع تکنیکهای ریتم نوازی گیتار می باشد.
نویسندهاهورا کرباسی
مترجم.
ناشراهورا کرباسی
قطعرحلی
تعداد صفحه64
تاریخ انتشار1392
شابم3-088-69850-0-979
تیراژ2000
در حال بروزرسانی