مرکز موسیقی بتهوون
loader

این کتاب شامل چهار بخش است که عبارتند از: بخش اول: آموزش . بخش دوم: قطعات . بخش سوم : تناسب انگشتان. بخش چهارم: همنوازی که قسمت های دوم تا چهارم مکمل بخش آموزش هستند.

نویسندههانس گونتر هویمان
مترجمرضا طاهری
ناشرنشر نای و نی
قطعرحلی
تعداد صفحه276
تاریخ انتشار1398
شابم4-55-802629-0-997
تیراژ250
ارسال دیدگاه

بحث درباره این مطلب را شما آغاز کنید!