مرکز موسیقی بتهوون
loader
خودآموز ساکسفون به همراه اجرای ارکسترال تمرین های کتاب به همراه ساکسفون و بدون ساکسفون برای هنرجویان
نویسندهتیم لادزهینشر
مترجممحمد صادق سراج
ناشررهام
قطعرحلی
تعداد صفحه48
تاریخ انتشاراول
شابم3-24-5369-600-978
تیراژ500
در حال بروزرسانی