مرکز موسیقی بتهوون
loader


  • کد انبار: 251115

عناوین آموزش گیتار کلاسیک: آشنایی با ساز، نحوه نشستن وفرم گرفتن ساز/ ارزش زمانی نت ها، نام گذاری انگشتها وخطوط حامل/ نحوه انگشت گذاری/ آموزش انواع نت ها/ آشنایی با خط اتحاد/ آموزش ضرب آزاد تیرانده/ آشنایی با کلیه علامت ها/ اجرای قطعات مختلف

صاحب اثراستاد مجید عطریان
ناشردنیای نرم افزار سینا
زمان0
تاریخ انتشار0
شماره مجوز0
نوازندگاناستاد مجید عطریان
ارسال دیدگاه

بحث درباره این مطلب را شما آغاز کنید!