مرکز موسیقی بتهوون
loader


  • کد انبار: 251129

استاد اهورا کرباسی

صاحب اثراستاد اهورا کرباسی
ناشردنیای نرم افزار سینا
زمان.
تاریخ انتشار.
شماره مجوز.
نوازندگانعناوین آموزش ساز گیتار الکتریک: تمرین فرت گیری وحرکت دست/ آشنایی با سیم ها/ آشنایی با نت ها/ آموزش نت ها/ آموزش علامت ها/ غیره
ارسال دیدگاه

بحث درباره این مطلب را شما آغاز کنید!