مرکز موسیقی بتهوون

آموزش تصویری کمانچه

40000 تومان
از 0 نظر  • کد انبار: 251102
عناوین آموزش ساز کمانچ: آموزش تئوری موسیقی/ تاریخچه ساز واستیل نوازندگی/ معرفی کلیدهای موسیقی/ تمرین کوک کردن ساز/ تمرین آرشه کشی/ اجرای قطعه ها/ اجرای تصنیف ها/ اجرای اتودها/ آموزش تکنیک تریل / آشنایی با کوک های مختلف کمانچه/ پیش درآمد شور/ چهار مضراب شور
صاحب اثراستاد مهرزاد اعظمی کیا
ناشردنیای نرم افزار سینا
زمان0
تاریخ انتشار0
شماره مجوز0
نوازندگاناستاد مهرزاد اعظمی کیا
در حال بروزرسانی