مرکز موسیقی بتهوون

آموزش تصویری ویلن

45000 تومان
از 0 نظر  • کد انبار: 25197

عناوین آموزش ساز ویلن: تئوری موسیقی/ تمرینات مقدماتی/ طرز انگشت گذاری روی سیم های دوم وسوم/ طرز انگشت گذاری روی سیم های اول وچهارم/ انگشت گذاری نت های فادیز، دودیز، سب بکار/ مشق انگشت چهارم، میزان های ساده وترکیبی، میزان 6/8/ میزان ¾، ضد ضرب، سنکوپ/ آرشه های مختلف جهت اجرای اتودها/ پوزیسیون های فینگر بورد/ تمرین بمل ها، سری وکرن/ نت های کوچک وغیره

صاحب اثراستاد امین اسماعیلی
ناشردنیای نرم افزار سینا
زمان0
تاریخ انتشار0
شماره مجوز0
نوازندگاناستاد امین اسماعیلی
در حال بروزرسانی