مرکز موسیقی بتهوون

آموزش تصویری نی

40000 تومان
از 0 نظر



  • کد انبار: 251106
عناوین آموزش ساز نی: طرز نشستن، نفس گیری وتولید صدا/ طرز دست گرفتن وایجاد صداهای: بم، اوج، غیث، پس غیث، بم نرم/ معرفی نت ها ونامگذاری سوراخ های ساز/ تئوری موسیقی/ انواع دستگاه ها وآوازها
صاحب اثراستاد محمد عابدینی
ناشردنیای نرم افزار سینا
زمان0
تاریخ انتشار0
شماره مجوز0
نوازندگاناستاد محمد عابدینی
در حال بروزرسانی