مرکز موسیقی بتهوون
loader
سمفونی شماره 9 بتهوون در D مینور - Beethoven's Symphony No.9 in D minor
    موسیقی ارکسترال لودویگ وان بتهوون موسیقی رومانتیک

سمفونی شماره 9 بتهوون در D مینور با اجرای فیلار مونیک برلین به رهبری هربرت فون کاریان (Herbert Von Karajan ) سوپرانو: Gundula Janwitz آلتو: Christa Ludwig تنور: Jess Thomas باس: Walter Berry