مرکز موسیقی بتهوون
loader
آموزش کالیمبا
290000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه کالیمبا

کالیمبای جادویی جلد اول
ناموجود

گروه کتاب - زیر گروه کالیمبا

55 آهنگ تنظیم شده برای کالیمبا نت نویسی استاندارد همراه با راهنمای عددی توضیحات تئوری موسیقی نحوه کوک و نواختن ساز

آموزش ریتم و قطعاتی برای کالیمبا
ناموجود

گروه کتاب - زیر گروه کالیمبا