مرکز موسیقی بتهوون
loader
یکی از با ارزش ترین گنجینه های فرهنگی هر ملت، سرزمین و قومی موسیقی محلی آن است این موسیقی اثر فردی نیست، بلکه بیان اجتماعی است، هنر خلاق گروهی است، هنر تکامل است و هنرمند صرفا نسخه بردار زندگی نیست بلکه مفسر و دگرگون کننده ی آن است.
نویسندهامیر معینی
مترجم.
ناشرنارون
قطعرحلی
تعداد صفحه81
تاریخ انتشار1392
شابم7-23-802621-0-979
تیراژ1000
ارسال دیدگاه

بحث درباره این مطلب را شما آغاز کنید!