مرکز موسیقی بتهوون
loader

کتاب حاضر تحت عنوان سی فریم در ثانیه تلاش دارد تا یکی از مهم ترین پدیده های تصویری انتهای قرن بیستم یعنی ویدئو کلیپ را از دیدیگاهی پژوهشی بررسی کند . در انجام این تحقیق بیش از ده ها ویدئو کلیپ غربی و ایرانی مورد بررسی قرار گرفته و نماهنگ ها بر اساس میزان تأثیر گذاری آنان بر مخاطب و شهرت آن ها ، نمونه گیری شده اند . در این روش میانگین هریک از عناصر بصری، نمایشی و فضایی مورد نظر قرار داشته اند . برای توضیح بیشتر در مورد شکل ، ساختار و شیوه های بیانی این پدیده و دستیابی به تقسیم بندی بیانی از نظر شکل و محتوا نمونه های متفاوت از موضوع نیز بررسی شده اند . از آن جا که تمامی نظریه پردازان ویدئو کلیپ ، این پدیده را پدیده ای پست مدرن می دانند ، در فصل اول این کتاب به بحث درباره ی جنبه های مختلف پست مدرنیسم نیز پرداخته شده است .

نویسندهدکتر امیر حسن ندایی
مترجم...
ناشرافراز
قطعوزیری
تعداد صفحه300
تاریخ انتشار1390
شابم3-377-243-964-978
تیراژ1100
ارسال دیدگاه

بحث درباره این مطلب را شما آغاز کنید!