مرکز موسیقی بتهوون

22 قطعه برای عود

7000 تومان
از 0 نظر

Noneقطعات کتاب حاضر باتوجه به نیاز هنر جویان ساز عود بین سالهای 1386 تا1389 ساخته شده است وتلاش براین بوده است که ساختار قطعات مبتنی بر جوهر موسیقی ایرانی است متمرکز باشد. علامت ها ونشانه های استفاده شده در این کتاب اغلب از آنچه درکتابهای دیگرمربوط به عود وسه تار بکار رفته برداشت شده است ودر مواردی که برای یک تکنیک خاص (مانند دراب) چندین علامت مختلف وجود داشته علامتی انتخاب شده که بیشترین بسامد راداشته است.

نویسندهمحمد رضا ابراهیمی
مترجم.
ناشرهنر موسیقی
قطعرحلی
تعداد صفحه72
تاریخ انتشار1392
شابم0
تیراژ1000
در حال بروزرسانی