مرکز موسیقی بتهوون
loader

این مجموعه را که تدوین وتهیه ی آن به همت دخترم دکتر ستاره صفوت، وچند تن از شاگردانم از جمله دکتر امین پاشا صمدیان تحقق یافت. کتاب حاضر گلچینی از قطعات ضربی موسیقی ملی ایران است که در رپرتوار آموزشی استاد دکتر داریوش صفوت نواخته می شوند. این قطعات شامل پیش درآمدها، رنگ ها،چهارمضراب ها و تصنیف هایی هستند که منعکس کننده ی روح موسیقی ایرانی معاصر هستند.....

نویسندهدکتر داریوش صفوت
ناشرنشر ارس
قطعرحلی
تعداد صفحه376
تاریخ انتشار1390
شابم3-0-9014556-0-979
تیراژ1100
در حال بروزرسانی