مرکز موسیقی بتهوون
مجموعه قطعاتی که در این جلد تنظیم ودر دسترسی شما علاقه مندان به موسیقی ترکی استامبولی قرار گرفته ، بیشتر در جهت آشنایی واجرای قطعات موسیقی متنوع وتلفیقی این کشور در تاسی از گامهای فرنگی با فواصل نیم پرده ای بوده است.
نویسندهابراهیم فاطمی
مترجم.
ناشرنائیری
قطعرحلی
تعداد صفحه22
شابم9-04-6479-964
تیراژ2000
در حال بروزرسانی