مرکز موسیقی بتهوون
loader
مجموعه حاضر با فرض اینکه هنرجو در سطح خوبی از گیتارنوازی قرار دارد ارائه شده است لذا توصیه می شود قبل از نواختن قطعات آرپژهای جولیانی و کتاب تکنیک های دست چپ سگوویا تمرین و مرور شده باشد.
نویسندهعلی رضاییان
مترجم.
ناشرتراوا
قطعرحلی
تعداد صفحه25
تاریخ انتشار86
شابم7-12-8344-964-978
تیراژ3000
ارسال دیدگاه

بحث درباره این مطلب را شما آغاز کنید!