مرکز موسیقی بتهوون
loader


خواننده این کتاب ضمن دریافت تاریخ تحولات موسیقی مدرن با خود پدیده مدرن و چالش های آن و چگونگی بیان زیباشناسی مدرن موسیقایی آشنا می گردد.

نویسندهپل گریفیث
مترجمکیوان میر هادی
ناشرافکار
قطعوزیری
تعداد صفحه290
تاریخ انتشار86
شابم5-48-7858-964
تیراژ1100
ارسال دیدگاه

بحث درباره این مطلب را شما آغاز کنید!