مرکز موسیقی بتهوون
loader

این کتاب یک خودآموز نیست. چراکه نکات نظری وعملی باکمترین توضیح درون تمرین ها وقطعات گنجانده شده است وهر درس دارای نکات آموزشی خاصی است که حتما می بایست زیر نظر استاد مربوطه انجام شود دراین متد آنچه راکه هنر جو بطور قطع تجربه خواهد کرد لذت نوازندگی است.

نویسندهعلیرضاجنانی
مترجم.
ناشرمولف
قطعرحلی
تعداد صفحه48
تاریخ انتشار1389
شابم9-015-69850-0-979
تیراژ2500
ارسال دیدگاه

بحث درباره این مطلب را شما آغاز کنید!