مرکز موسیقی بتهوون
loader
سرناد به معنی ساخت یک اثر موسیقی کوتاه شانگاهی است که برای محافل کوچک اجراع می شود ودر مخاطب حالت سبک بارانه، متین وروان بوجود می آورد.
نویسندهامین ایزدی قلاتی
مترجم.
ناشرارم شیراز
قطعرحلی
تعداد صفحه40
تاریخ انتشار0
شابم1-15-6036-600-978
تیراژ1000
ارسال دیدگاه

بحث درباره این مطلب را شما آغاز کنید!