مرکز موسیقی بتهوون
loader

(به اضافه ۱۰ درصد مالیات ارزش افزوده)  • کد انبار: 79219
شرکت سازندهCort
مدلX100
جنس بریجرزوودRoswood
جنس فرت هافلز
اندازه4/4
جنس صفحه روییصنوبر(Spruce)
جنس صفحه پشتیماهون(Mahogany)
جنس صفحات کناریماهون(Mahogany)
تعداد سیم6 عدد
ساختار بدنهافرا
جنس دستهماهون(Mahogany)
جنس صفحه انگشت گذاریچوب روزوود
تعداد فرت24
عرض شیطانک42میلی متر
مقیاس ساز648
شعاع انگشت گذاری400میلی متر
ارسال دیدگاه

بحث درباره این مطلب را شما آغاز کنید!