مرکز موسیقی بتهوون
loader


شرکت سازندهالحمرا
مدلF2
جنس صفحه انگشت گذاریRosewood
تعداد فرت19
جنس صفحه روییسدر قرمز یکپارچه
جنس صفحه کناریچنار لمینت
جنس دستهماهون
جنس صفحه پشتیچنار لمینت (Laminated Sycamore)
تعداد سیم6
ارسال دیدگاه

بحث درباره این مطلب را شما آغاز کنید!