مرکز موسیقی بتهوون
loader


شرکت سازندهالحمرا
جنس صفحه انگشت گذاریRosewood
جنس صفحه روییصنوبر
جنس صفحه پشتیماهون(ماهگونی)
جنس صفحه پشتیماهون(ماهگونی)
جنس دستهماهون
جنس پلRosewood
تعدادفرت24
لعاب بدنهساده
جنس فرتفلز
جنس بدنهافرا
تعداد سیم6
ارسال دیدگاه

بحث درباره این مطلب را شما آغاز کنید!

نمونه تصویری گیتار الحمرا کالج college - نوازنده مسعود پیرانی
نمونه صوتی گیتار الحمرا کالج college - نوازنده مسعود پیرانی