مرکز موسیقی بتهوون

گیتار الحمرا کالج college

8800000 تومان
از 0 نظر  • کد انبار: 79257
شرکت سازندهالحمرا
جنس صفحه انگشت گذاریRosewood
جنس صفحه روییصنوبر
جنس صفحه پشتیماهون(ماهگونی)
جنس صفحه پشتیماهون(ماهگونی)
جنس دستهماهون
جنس پلRosewood
تعدادفرت24
لعاب بدنهساده
جنس فرتفلز
جنس بدنهافرا
تعداد سیم6
در حال بروزرسانی
نمونه تصویری گیتار الحمرا کالج college - نوازنده مسعود پیرانی
نمونه صوتی گیتار الحمرا کالج college - نوازنده مسعود پیرانی