مرکز موسیقی بتهوون
loader


شرکت سازندهاشترونال
مدلEKO301
جنس صفحه انگشت گذاریراش
جنس صفحه روییصنوبر لمینت
جنس صفحه پشتیبلوط لمینت
ضخامت کاسه100 میلی متر
ظاهر بدنهساده
جنس دستهراش
لعاب بدنهمات
ارسال دیدگاه

بحث درباره این مطلب را شما آغاز کنید!