مرکز موسیقی بتهوون
loader

(به اضافه ۱۰ درصد مالیات ارزش افزوده)  • کد انبار: 79132
شرکت سازندهاشترونال
مدل770
لعاب دستهبراق
جنس صفحه انگشت گذاریRosewood
تعداد فرت19
جنس صفحه روییسدر قرمز یکپارچه
جنس صفحه پشرزوود هندی
جنس شیطونک استخوان
جنس سر دستهرزوود
جنس دستهماهون
ارسال دیدگاه

بحث درباره این مطلب را شما آغاز کنید!