مرکز موسیقی بتهوون
loader
کتابی که پیش رو دارید، آثاری است که محمدرضا شجریان طی نیم قرن گذشته اجرا وبه دوستان همیشه عاشق خود هدیه کرده است.
نویسندهسید علیرضا دربندی
مترجم.
ناشرپیکان
قطعوزیری
تعداد صفحه880
تاریخ انتشار1388
شابم4-606-328-964-978
ارسال دیدگاه

بحث درباره این مطلب را شما آغاز کنید!