مرکز موسیقی بتهوون
loader
کتاب حاضر مجموعه ای از تصانیف امیر جاهد هست که در موضوعات وطنی، اجتماعی، فلسفی، سیاسی و عشقی به تحریر درآمده است.
نویسندهمحمد عبدلی
ناشردرویش خان
قطعخشتی
تعداد صفحه72
تاریخ انتشار1397
شابم5-1-9014612-0-979
تیراژ300
ارسال دیدگاه

بحث درباره این مطلب را شما آغاز کنید!