مرکز موسیقی بتهوون

امروزه اگر صحبتی از موسیقی به میان آید، باید سخن از موسیقی علمی باشد. درست است که موسیقی حاکی از احساس است، اما بحث در خصوص شاهکار بودن یک اثر، زیبا وقشنگ بودن آن در طرفی وعلمی بودن آن در طرف دیگر قرار دارد. مقصود نیز اثبات با اهمیت بودن ویا نبودن باخ، بتهوون، شوبرت وشومان نیست، بلکه موسیقی در اشکال مختلف در پرسه تاریخی- که بخش عظیمی در فیزیک، فلسفه وطب را اشغال کرده- بیشتر مدنظر است.

نویسندهحسن زندباف
مترجم.
ناشرروزنه
قطعرقعی
تعداد صفحه88
تاریخ انتشار1383
شابم6-04-6176-946
در حال بروزرسانی