مرکز موسیقی بتهوون
loader

این کتاب شامل 2بخش : آشنایی باگام های پنتاتونیک ماژور ومینور دیز دار آشنایی باگام های پنتاتونیک ماژور ومینور بمل دار

نویسندهرضاافشار
مترجم.
ناشرگنج معرفت
قطعرحلی
تعداد صفحه60
تاریخ انتشار1381
شابمX070-736-964
تیراژ3000
ارسال دیدگاه

بحث درباره این مطلب را شما آغاز کنید!