مرکز موسیقی بتهوون
loader
در کتاب حاضر پس از معرفی نظری گام های مینور و ماژور، این گام ها ارائه شده اند و برای انگشت گذاری تمهیداتی معرفی گردیده اند.
نویسندهویکتوریا مک آرتو و ادوین مک لین
مترجمامیر حسین رمضانی
ناشرنشر هم آواز
تعداد صفحه66
تاریخ انتشار1392
شابم2-09-802608-0-979
تیراژ500
در حال بروزرسانی