مرکز موسیقی بتهوون
loader


  • کد انبار: 22191
صاحب اثرعلی رادمان
ناشرآوای هنر مهنّا
تاریخ انتشار1395
شماره مجوز389/00374/ت/94/09
نوازندگان قطعه حکایت تندیس بر اساس طرحی است ، روایی ، که پس از نگارش متن ، به رشته موسیقی درآمد. محتوای رواییِ این قطعه ، انتزاعی و سمبلیک بوده و دارای ساختاری چند بخشی میباشد و در واقع تداعی معانیِ متنی است ، دراماتیک ، درباره انسان دور افتاده ، از اصل خویش. قصه ای آهنگین ، از مَنظری لطیف و پاک سیرت ، که در دامنه کوه زندگی می کند و در قرون متمادی ، بافنده بوریای بی رنگی به نقش هستی است . او همواره در دل کوهساران ، آوایی عاشقانه را ترنم میکند که همچون اکسیر حیات ، جان بخش است . او چشم انتظار رهگذرانیست که با آوای اسمانی اش همصدا گردند و با این هم آوازی ، به پیکره او حیات بخشند ، اما در طول گذشت قرنها ، هم آوایی انسانها با او کمتر و کمتر شد تا در نهایت َ، این مَنظَر لطیف ، به تندیسی مبدل شد و به افسانه ها پیوست. این قطعه در فضایی مشتمل بر تلفیق طیف های صوتی از یک فضای غیر متمرکز تنال به سمت مرکزیتی حرکت می کند که در بافتی چند صدایی معرفی میشود و در طول سه بخش پیاپی به نقطه آغازین باز میگردد . در این قطعه ، در کنار رنگ آمیزی سازهای ایرانی ، از ترکیب های اصوات در سازهای ملل و ارکستر سمفونیک در کنار گروه کر استفاده شده است .
ارسال دیدگاه

بحث درباره این مطلب را شما آغاز کنید!