مرکز موسیقی بتهوون
loader
این کتاب نگاهی است به زندگی ،اندیشه و آثار هنرمند فقید حبیب ا... بدیعی همراه با متن پنجاه و دو ترانه و تصنیف از آثار استاد بدیعی.
نویسندهحبیب ا... بدیعی
ناشرشلفین
قطعرقعی
تعداد صفحه170
تاریخ انتشار1389
شابم9-053-100-600-978
تیراژ1500
ارسال دیدگاه

بحث درباره این مطلب را شما آغاز کنید!