مرکز موسیقی بتهوون
loader
چهل سال پاپ مجموعه ای چهار جلدی می باشد که هدف از جمع آوری و نگارش آن ها علاوه بر حفظ قطعات ماندگار این است که هنرجو و نوازندگانی که قصد ورود به عرصه موسیقی پاپ را دارند با بهترین نمونه های سبک پاپ ایرانی آشنا شوند. برخی از قطعات جلد دوم عبارت است از: آخر قصه من نزدیک، آشتی، آورده خبر راوی، اسیر تو، ای خدا ... .
نویسندهعباس براری
مترجم.
ناشررهام
قطعرحلی
تعداد صفحه115
تاریخ انتشار89
شابم2-23-5696-964
تیراژ2000
در حال بروزرسانی