مرکز موسیقی بتهوون
loader

تئوری موسیقی نخستین و مهم ترین عامل به عنوان پایه و اساسِ جدّی در آموزشِ موسیقی به شمار می رود . در قرن ِ حاضر ، با توجه به پیشرفتِ تکنولوژی و متدولوژی ، برای تربیتِ گوش و ادراکِ ریتم از نظر موسیقی ، و آموزشِ خوانندگی و نوازندگی و آهنگسازی و غیره نیازِ مبرمی به تسلط در شناختِ کلیۀ علائمِ نت نویسی به طور کامل احساس می شود . به همین دلیل کتاب های بی شماری با روش های گوناگون به منظور تطبیق با فرهنگ های مختلف توسط متخصصّان این فن ، متناسب با امکانات و نیاز هنرجویان حرفه ای و غیر حرفه ای به رشته تحریر در آمده است . به این ترتیب هر گونه کمبود آموزشی در این درس بنیادی می تواند در نتیجۀ کار اثر ِ نا مطلوب داشته باشد . یکی از این گونه کمبودها ، نبود مسائل و تکالیف عملی در این درس است . در خصوص این مطلب و چاپ کتابِ تئوری موسیقی ، تألیف نگارنده ، همان طور که در پیشگفتارِ کتاب مزبور آمده است ، تدوین ، آن با توجه به نیازِ هنرجویانِ هنرستان عالی موسیقی ملّی و امکاناتِ موجود در آن هنرستان صورت گرفته و در نتیجه طرح مسائل و تکالیف و شرحِ مبسوط مطالبِ فشردۀ آن به عهدۀ مدرسان آن هنرستان گذاشته شده بود. پس از چاپ کتابِ تئوری موسیقی برای استفادۀ دوستدارانِ آن که به هیچ وجه دسترسی به متخصصانِ موسیقی ندارند، کمبودِ مسائل و تکالیفی که بتواند اطلاعات و دانستنی های این قبیل خوانندگان را در این درس بنیادی بیش از پیش اعتلا بخشد ، احساس شد .

نویسندهاتوره پوتسولی
مترجممصطفی کمال پورتراب
ناشرانتشارات چشمه
قطعرحلی
تعداد صفحه173
تاریخ انتشار1395
شابم0-278-229-600-978
تیراژ1000
ارسال دیدگاه

بحث درباره این مطلب را شما آغاز کنید!