مرکز موسیقی بتهوون
loader

جلد یکم از مجموعه آثار فریبرز لاچینی با نام پائیز طلایی شامل قطعات زیر است: پائیز، پائیز، پائیز - چه سبک بود پائیز - پائیز در برگ ها گم بود - در پائیز برگ ها به خانه ما آمدند - آشوب برگ بود پائیز بود - سرگردان به کنار پاییز رسیدم - چهره ها در پائیز برگ گم بود - در پائیز کوچک من درختان فقط یک برگ داشتند - بر گوشه آسمان برگ ها بودند - برگ ها آشفته به سوی دریا رفتند - صبح برگ بود پائیز بود - تو در پائیز به خانه ما مهمان بودی - برگ های پائیز به سوی زمستان رفتند - پائیز به پایان بود - من بی پائیز.

نویسندهفریبرز لاچینی
ناشرسرود
قطعرحلی
تعداد صفحه55
تاریخ انتشار1388
شابم0-25-802602-0-979
تیراژ2000
ارسال دیدگاه

بحث درباره این مطلب را شما آغاز کنید!