مرکز موسیقی بتهوون
هدف این کتاب آن است که تاریخ معاصر فلامنکو را بازگو کند البته آنگونه که این خانواده خارق العاده تجربه کرده اند.
نویسندهدون ایی پوهرن
مترجمهما دادبین
ناشردنیای نو
قطعوزیری
تعداد صفحه180
تاریخ انتشاراول89
شابم5-051-172-964-978
تیراژ1100
در حال بروزرسانی