مرکز موسیقی بتهوون
loader


  • کد انبار: 715224
شرکت سازندهسندنر
مدلSV2
جنس صفحه انگشت گذاریآبنوس
جنس زیر چانهآبنوس
جنس سیم گیرآبنوس
جنس کلاف (صفحه کناری)افرا
جنس صفحه پشتیافرا
جنس گوشی هاآبنوس
جنس دستهافرا
آرشهدارد
نوع آرشههشت پر
اقلام همراههارد کیس، آرشه هشت پر، کلیفون
جنس آرشهآبنوس با موی مصنوعی
برندسندنرSV2
اندازه4/4
جنس صفحه روییصنوبر
جنس خرکافرا Teller
ارسال دیدگاه

بحث درباره این مطلب را شما آغاز کنید!