مرکز موسیقی بتهوون

ویولن دست ساز حرفه ای 6a

21100000 تومان
از 0 نظر  • کد انبار: 71520
شرکت سازندهدست ساز
جنس صفحه روییچوب اسپروس
جنس صفحه پشتیافرا دو تیکه
جنس کلافافرا فر دار
سیمپیرانتیو
جنس تیغه خرکآبرت فرانسه
در حال بروزرسانی
نمونه تصویری ویولن دست ساز حرفه ای 6a - نوازنده پارسا خاکسار
نمونه صوتی ویولن دست ساز حرفه ای 6a - نوازنده پارسا خاکسار