مرکز موسیقی بتهوون
loader


شرکت سازندهدست ساز
جنس کلافافرا فر دار
جنس تیغه خرکآبرت فرانسه
سیمپیرازیشن
جنس صفحه روییچوب اسپروس
جنس صفحه پشتیافرا (Maple)
ارسال دیدگاه

بحث درباره این مطلب را شما آغاز کنید!

نمونه ویدئویی ویولن دست ساز حرفه ای 3a - نوازنده پارسا خاکسار
نمونه صوتی ویولن دست ساز حرفه ای 3a - نوازنده پارسا خاکسار

محصولات مرتبط