مرکز موسیقی بتهوون

ویولن آماتی

4650000 تومان
از 0 نظر  • کد انبار: 71513
شرکت سازندهآماتی
مدلآماتی200
جنس زیر چانهآبنوس
جنس تیغه خرکآبرت فرانسه
چوب صفحه روییکاج
چوب صفحه پشتیافرا
جنس کلافافرا
جنس سیم گیرآبنوس
جنس گوشیآبنوس
وسایل اضافیآرشه،کیف
در حال بروزرسانی