مرکز موسیقی بتهوون

ویولنسل 3/4 واین باخ 100

15000000 تومان
از 0 نظر  • کد انبار: 715208
شرکت سازندهواین باخ
مدلواین باخ 100
جنس تیغه خرکچوب
سیم گیرفلزی
گوشیآبنوس
چوباسپیروس
در حال بروزرسانی