مرکز موسیقی بتهوون
loader

(به اضافه ۱۰ درصد مالیات ارزش افزوده)  • کد انبار: 7152
شرکت سازندهplatino
مدل750/16
جنس صفحه انگشت گذاریآبنوس
جنس دستهافرا
برندPLATIN) 750/VA 16
اندازه4/4
جنس صفحه روییصنوبر
جنس گوشیرزوود
جنس خرکافرا
آرشهدارد
نوع آرشههشت پر
جنس آرشهBrazilwood با گیره تنظیم Rosewood
سیمتست
اقلام همراههارد کیس، آرشه هشت پر، کلیفون
جنس کلاف (صفحه کناری)افرا
جنس صفحه پشتیافرا
جنس سیم گیررزوود
ارسال دیدگاه

بحث درباره این مطلب را شما آغاز کنید!