مرکز موسیقی بتهوون
loader

این کتاب پایه های پیشرفت یک نوازنده را در جهت حرفه ای شدن محکم میسازد و اتودهای آن می تواند به خوبی مشکلات موجود را مرتفع و در ارتقا نویسنده بسیار موثر واقع شود.

نویسندهکیوان محمدپور نازنین تقوا
ناشرتخت جمشید
قطعرحلی
تعداد صفحه54
تاریخ انتشاراول98
شابم2-6-9014511-0-979
تیراژ1000
ارسال دیدگاه

بحث درباره این مطلب را شما آغاز کنید!