مرکز موسیقی بتهوون
loader
این کتاب شامل اشعار و ترانه هاونحوه تولد هر ترانه واجرای آن توسط هنرمندان و خوانندگان میباشد.
نویسندهحسین عصاران
ناشررشدیه
قطعوزیری
تعداد صفحه350
ارسال دیدگاه

بحث درباره این مطلب را شما آغاز کنید!