مرکز موسیقی بتهوون
loader
هدف از انتشار این مجموعه، دستیابی هنرجویان به تکنیک های پیشرفته، آشنایی با میزان نماهای مختلف، حالت های متفاوت جمله بندی، قرار گرفتن سکوت ها در نقاط موتیوها و القاء کردن صحیح نواختن در چارچوب ژانر است که با درک حس واقعی قطعات، این تکنیک ها آسان تر خواهند شد.
نویسندهرامتین کاکاوندی
ناشرانتشارات ماه و آفتاب
تعداد صفحه48
تاریخ انتشاردوم 1396
شابم7-6-95920-600-978
تیراژ1000
ارسال دیدگاه

بحث درباره این مطلب را شما آغاز کنید!