مرکز موسیقی بتهوون
مجموعه این قطعات مختص نی نوازان است که حداقل سطح ومراحل دوره متوسطه آموزش نی را گذرانده باشند. قطعا اجرای آن بدون شناخت نسبی تئوری موسیقی ونیز بدون تسلط لازم به تکنیک های کلی نوازندگی میسر نیست ویااندکی دشوار وغیر ممکن خواهد بود.
نویسندهمسعود جاهد
مترجم.
ناشرعارف
قطعرحلی
تعداد صفحه104
تاریخ انتشار1384
شابم5-4543-06-964
تیراژ2000
در حال بروزرسانی