مرکز موسیقی بتهوون
در کتاب حاضر، تمرکز نگارنده بر بررسی و شناخت سه تار از دیدگاه سازشناسی حقیقی است. سه تار به عنوان یکی از سازهای اصلی در موسیقی ایرانی به دلایلی که در متن کتاب بیشتر خواهیم پرداخت، روزگاری نقاب غربت و انزوا به چهره کشیده بود. بی توجهی به هنر سازسازی به عنوان بخش قابل توجهی از هنر موسیقی، باعث شده به ساز سازی به عنوان رشته یا شغلی جداگانه و موازی نگریسته شودکه بیشتر جنبه صنعتی و تجاری دارد تا هنری و علمی هدف از تدوین این کتاب شناخت و بررسی سه تار به عنوان یکی از اساسی ترین سازهای ایرانی وهنر ساز سازی به عنوان بخشی از هنر موسیقی است.
نویسندهمحمد رسول جلیلوند
ناشرنشر تصنیف
قطعرحلی
تعداد صفحه89
تاریخ انتشار1382
شابم7-00-7975-964
تیراژ2200
در حال بروزرسانی