مرکز موسیقی بتهوون
loader
کتاب حاضر به بیان مختصری از سرگذشت موسیقی جهان و ایران در طول تاریخ و عوامل و حوادثی که در دوران های گوناگون در پیشرفت و پسرفت این فن موثر افتاده پرداخته است.
نویسندهمعصومه پورتام
ناشریاران
قطعرقعی
تعداد صفحه46
تاریخ انتشاراول1395
شابم2-196-234-964-978
تیراژ1000
ارسال دیدگاه

بحث درباره این مطلب را شما آغاز کنید!